Finalists 2020

MRS DEEPTI BHALLA
MRS BALJIT KAUR TALWANDI
MRS LABONI SAHA
DR SIMMY KHANEJ
Mrs PRIYANKA SINHA
DR SUJATA KAPOOR
Mrs Srishty Kesari
MRS AMAYRAA YADAV
MRS KULJIT BHAMRAH
DR RADHA CHINTALA
DR POORNIMA SACHI
MS RITU SHARMA
MRS PRIYANKA SHOOR
Mrs Rinku Barman
Dr Sapna Chandrashekar
MRS ABHILASHA MAHARSHI
MRS NEELAM MALIK
MRS SURBHI MEHTA
MRS PUBALI CHAKRAVATRY
DR GOMA
MRS MAYA AYAPPA
MRS SEVANA JAQUES
MRS ANITA KAPUR
MS VIJAYA CHEELI
MRS MADHUPARNA HORE
MS AMRIT KAUR